Donateurs

Wat zijn we blij met al onze donateurs! Zij zorgen er samen al jaren voor dat onze vereniging het hoofd boven water kan houden. Buiten dat zij er mede voor zorgen dat we mooie producties kunnen blijven maken, hebben ze ons ook van harte gesteund bij het sparen voor onze nieuwe stoelen in het theater.

Bent u nog geen donateur?

Als u hebt genoten van onze producties en ons financieel wilt ondersteunen, dan kan dat door donateur van onze vereniging te worden. Voor een minimumbedrag van EUR 10,- per jaar bent u al donateur! Meer is natuurlijk altijd welkom. U ontvangt 2 maal per jaar onze Nieuwsbrief. Met deze Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee van de vereniging. Ook treft u er de vooraankondiging aan van nieuwe producties. Zo bent u er altijd zeker van dat u op tijd plaatsen kunt reserveren.

U kunt uw donatie van minimaal EUR 10,- overmaken op gironummer NL84 INGB 0000 1797 04 t.n.v. Theatergroep Voorburg te Voorburg onder vermelding van uw naam en adres.

Mailen